Dobrá stavba sa začína dobrým projektom ArchitektLiptov.sk

Projektom sa venujeme už od roku 1988. Využite naše skúsenosti vo Váš prospech. S nami zrealizujete Vaše sny.

 • kompletná predprojektová a projektová dokumentácia – architektonické štúdie
 • projekty pre stavebné povolenie
 • projekty pre realizáciu stavby vrátane rozpočtov a výkazu výmer

Bytové stavby

 • rodinné domy
 • bytové domy

Občianske stavby

 • penzióny
 • doškolovacie strediská
 • poisťovne

Priemyselné stavby

 • sklady
 • autoopravovne

Inžinierska činnosť vo výstavbe

 • zabezpečenie podkladov pre vydanie územných rozhodnutí
 • stavebných povolení
 • kolaudačných rozhodnutí
 • výkon stavebného a technického dozoru